Muziekles
bij de Paddestoel

Privacyverklaring

Privacyverklaring

muzieklespraktijk A.C. van Leest (De Paddestoel), gevestigd aan:

Simplonbaan 59
3524 GB Utrecht

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Muzieklespraktijk A.C. van Leest zal persoonlijke gegevens van leerlingen en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Contactgegevens

muzieklesbijdepaddestoel@ziggo.nl

muzieklesbijdepaddstoel@gmail.com

Simplonbaan 59
3524 GB Utrecht
tel.: 030 2889660

Anneclaire van Leest is eigenaar en tevens Functionaris Gegevensbescherming van Muzieklespraktijk A.C. van Leest  (bekend als muzieklespraktijk De Paddenstoel).
Zij is te bereiken via muzieklesbijdepaddestoel@ziggo.nl

Persoonsgegevens die de lespraktijk verwerkt:

Muzieklespraktijk A.C. van Leest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
- leerling bent van de muzieklespraktijk,
- ouder bent van een (minderjarige) leerling,
- en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de lespraktijk verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Geboortedatum leerling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de lespraktijk verwerkt:

Mijn website en/of lespraktijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via muzieklesbijdepaddestoel@ziggo.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de lespraktijk uw persoonsgegevens verwerkt:

Muzieklespraktijk A.C. van Leest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen de betaling van lesgeld
- Verzenden van informatie over de pianoles, keyboardles of blokfluitles
- U te kunnen bellen, SMS/app sturen of e-mailen indien dit nodig is om u te informeren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Muzieklespraktijk A.C. van Leest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Muzieklespraktijk A.C. van Leest gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Laptop op basis van Windows 10 voorzien van firewall en virusscanner

- Uw facturen en mails worden verwerkt met het softwarepakket Microsoft Word en Microsoft Windows Mail

- Externe backup van facturen bij drive.google.com

- Externe backup van mails bij mail.ziggo.nl

- Overige gegevens worden op papier genoteerd in een leerlingenmap

Hoe lang de lespraktijk uw gegevens bewaart:

muzieklespraktijk A.C. van Leest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam 10 jaar, of zolang u muzieklessen volgt bij Muzieklespraktijk A.C. van Leest  Ik moet u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

Adresgegevens  10 jaar, of zolang u muzieklessen volgt bij Muzieklespraktijk A.C. van Leest Ik moet u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

Telefoonnummer  10 jaar, of zolang u muzieklessen volgt bij Muzieklespraktijk A.C. van Leest  Ik moet u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

E-mailadres  10 jaar, of zolang u muzieklessen volgt bij Muzieklespraktijk A.C. van Leest  Ik moet u kunnen bereiken om de afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren

Delen van persoonsgegevens met derden:

Muzieklespraktijk A.C. van Leest verstrekt gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Muzieklespraktijk A.C. van Leest gebruikt geen cookies en ook geen andersoortige tracking middelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Muzieklespraktijk A.C. van Leest. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar muzieklesbijdepaddestoel@ziggo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Muzieklespraktijk A.C. van Leest  wil u er tevens op wijzen dat als zij geen gehoor geeft aan uw verzoek tot verwijdering, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe de muzieklespraktijk de persoonsgegevens beveiligt:

Muzieklespraktijk A.C. van Leest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via muzieklesbijdepaddestoel@ziggo.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Muzieklespraktijk A.C. van Leest kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op de website www.muzieklesbijdepaddestoel.nl gepubliceerd worden.